ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนต่อต่างประเทศ
dot
dot
รวมลิงค์เว็บต่างๆ
dot
http://www.educationuk.org/thailand/main/why-choose-a-uk-education/
http://www.educationusa.info/5_steps_to_study/graduate_step_1_research_your_options.php
bulletเรียนมัธยม New Zealand
bulletเรียนมัธยม USA
dot
Newsletter

dot


เรียนต่อต่างประเทศ กับ World Plus Education
เวิลด์พลัสเอ็ดดูเคชั่น ให้คำปรึกษาฟรี แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ


SERVICE

 

 

 

ก่อนเข้าศึกษาที่สถาบัน

1.ช่วยในการค้นหาความต้องการด้านอาชีพในอนาคต

2.เช็คสอบความสามารถ

3.แนะนำและคัดเลือกสถาบันภาษามหาวิทยาลัยโรงเรียน

4.ประสาน,ติดต่อ,สมัครสถาบันภาษามหาวิทยาลัยโรงเรียน

5.ตรวจสอบเอกสาร

6.ยืนยันการเข้าศึกษา

 

หลังการตอบรับและระหว่างที่ศึกษาที่สถาบัน

1.แนะนำการขอวีซ่า

2.ให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง

3.ให้คำปรึกษาการสร้างรายได้ระหว่างเรียน

4.ยืนยันการเดินทางถึงสถาบัน

5.พูดคุยกับครอบครัวเพื่อสอบถามความเป็นอยู่

6. จัดหาที่พักกับครอบครัว หรือหอพัก

7.ให้คำแนะนำจะผู้มีประสบการณ์ที่ระหว่างการเรียน

 

 

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

ที่ตั้ง : 99/244 ปาริชาต ลำปลาทิว ลาดกระบัง \จังหวัด : กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ : 10520 ประเทศ : ไทย โทรศัพท์ : 668 5368 7771 แฟกซ์ : โทรศัพท์มือถือ : 668 5368 7771

Location : 99/244 Parichart , Khum Glao, Lad Krabang Bangkok 10520 Thailand Tel : +668 5368 7771 

Email: worldplusedu@yahoo.com Website:http://www.worldpluseducation.com